Rita stolpverk i SketchUp med tillägget Timber Work

Under kursen kommer vi att modellera upp en liten stolpverkskonstruktion som vi sedan skapar verkstadsritningar till med hjälp av tillägget Timber Work.

 

Kursinnehåll

Grundkonfiguration av SketchUp

-          Skapa en egen template, konfiguration av "trays

-          Kortkommandon med dokumentation

 

Tekniker och tips vid modellering av stolpverkskonstruktioner

-          Modellering med hjälp av komponentbibliotek

-          Genomgång av andra tillägg till SketchUp som är bra att ha

 

Genomgång av tillägget Timber Work

-          Stöd vid urtag av tapphål

-          Stöd vid virkesberäkningar - export av timmerlista till Excel

-          Stöd vid layoutarbete - skapa verkstadsritningar

 

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet är det bra att ha grundläggande ritkunskaper i SketchUp. Det är också bra att behärska koncepten komponentdefinitioner och komponentinstanser.

 

Kursen lär inte ut teorin bakom stolpverkskonstruktion och dimensionering av timmer utan fokuserar på rent praktiska rittekniker i SketchUp.

 

Kursdatum hösten 2023

Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom. Se till att du har bekantat dig med denna plattform i god tid innan kursen.        

 

Kursen är uppdelad på tre tillfällen á 1½ timme:

 

Tisdagen den 7/11 kl 08:00 - 09:30   -   Genomgång av kursinnehållet.

Tisdagen den 14/11 kl 08:00 - 09:30   -   Genomgång av kursinnehållet.

Tisdagen den 5/12 kl 08:00 - 09:30   -   Uppföljning, repetition, frågor och diskussion.

 

Kostnad och anmälan

1495 kr (exkl. moms) per deltagare.

 

Är du intresserad av att gå kursen? Skicka ett mejl till valdemar@mejstad.se